Kiristaanaa Ortodoksii.

App’n kun guutumatti sirnaafi danbii barnoota Gadaa akka kitaaba kutaa 1ffaatti kan qophaa’eedha.

00. 1.

.

.

92% (103) 92% found this document useful (103 votes). . of 41.

Install.

Categories: Kutaa 2ffaa. Kitaabilee Barnootaa; Sagantaa Pilazmaa(PDP) Sagantaa Raadiyoo; Qajeelfama fi. Barnoota Afaan Oromoo.

Categories: Kutaa 1ffaa. Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 1ffaa.

Civics Amaric Gread 6.

Namni kam iyyuu itti gaafatamumma isaan itti fayyaadamu ni danda’a.

. class=" fc-falcon">Barnoota.

Add to wishlist. Gadaa Kutaa 8ffaa.

Qoodi.
Kitaaba Barataa.
Barnoota Afaan Oromoo.

BookID: 102.

Qoodi.

. leenjii Barumsa faarfattoota dilbataaf qophaa’e. 24.

1 Barattoota garee keetii waliin yaad-rimeewwan armaan gadii irratti mari’adhaa. —. pdf from AA 1Kutaa 11 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Kitaaba Barataa ISBN: 978-99944-2-281-4 Gatiin: Qar. የተቀናጀ ሳይንስ. Barnoota Afaan Oromoo. Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti ISBN: 978-99944-2-281-4 Ministeera Barnootaa.

.

info. Namni kam iyyuu itti gaafatamumma isaan itti fayyaadamu ni danda’a.

Grade -1; Grade -2; Grade -3; Grade -4; Grade -5; Grade -6; Grade -7; Grade -8; Leecalloo.

Kunis immoo kafaalti kan hin qabne ta’uu asummaan isiin beeksisna.

Kitaaba Barataa.

MagaalaaFinfinneetti.

Kitaaba Barataa.