.

.

4 Kila atendaye dhambi ana hatia ya kuvunja sheria; maana dhambi ni uvunjaji sheria. 4 Kila atendaye dhambi ana hatia ya kuvunja sheria; maana dhambi ni uvunjaji sheria.

Tunaamini kwamba mwanadamu huhesabiwa haki kwa neema kwa imani na si kwa matendo (Matendo 13:38-39, Warumi 6:23, Waefeso 2:8-10).

Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana, mpate kuponywa.

Neno, tendo, au hamu dhidi ya sheria ya milele ya Mungu. 1Yohana 5:17 yasema Kila lisilo la haki ni dhambi na dhambi iko isiyo ya mauti. (1) Maombi ya mwenye dhambi,mgeni na asiye mwenyeji kwa Mungu yanafaa kuwa tofauti na maombi ya.

MAOMBI YA TOBA MSAMAHA NA REHEMA.

Kweli 2. Haya ni maombi ambayo mwombaji amedhamiria na ana malengo maalum. Mar 23, 2015 · Ni lazima utubu kwa sababu Mungu anasema maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele zake, na maombi ya mwenye haki ni kama manukato.

. .

Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua; hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa.

FAIDA TANO ZA MAOMBI YA KUTUBU.

. Unaweza ukamchukia.

Kwa hiyo Mungu hawezi kusikiliza kelele (maombi ya mwenye dhambi), bali hupendezwa na harufu nzuri ya manukato (maombi ya mwenye haki). <strong>Dhambi ni tendo, hisia, au wazo lolote linalopingana na viwango vya Mungu.

.
1.
1Yohana 5:17 yasema Kila lisilo la haki ni dhambi na dhambi iko isiyo ya mauti.

Maombi Ya Kujitoa.

Ni lazima utubu kwa sababu Mungu anasema maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele zake, na maombi ya mwenye haki ni kama manukato.

Luka 15:7 '' Nawaambia, Vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana. Mar 29, 2018 · Kumbuka;Dhambi yoyote ile inakutenga mbali na Mungu wako kwa maana hukumu ya dhambi zote ziko sawa,ni katika ziwa la moto wa milele. 7 Na sasa kuhusu mambo mliyoniandikia.

Akaomba kwa bidii kwamba. Yaliyo ongezwa kwa jambo hili ni maazimio yafuatayo. Hii inaonyesha kuwa si kwamba hawasikii. . .

Hii ni aina ya maombi unayoomba wakati kijana.

Apr 15, 2013 · Na kwa mjibu wa Biblia iyohiyo inasema Dhambi ni kutoamini Neno la Mungu, na tumekwisha jifunza kuwa, Mungu husikia maombi yaliyazingatia Mapenzi yake, na Biblia inasema Mapenzi ya Mungu ni ule ukweli uliyomo katika maombi husika, na kweli ni Neno lake na kweli hiyo inajulikana na kutimia kwa Imani; Sasa, kama maombi huthibitika mbele za Mungu. Isaya 59:1-2, Ufunuo 5:8, Mithali 15:8, 29, Zaburi 34:15, Yohana 9:31.

Mungu hawasikii wenye dhambi, hii ni wazi kabisa, Maandiko yanasema maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele za Mungu.

Elia alikuwa binadamu kama sisi.

Baada ya kujadili mtu mwovu, mtu mwadilifu, na mtu wa kidini katika Warumi 1:18-3:8, Mtume Paulo atangaza ya kwamba Wayahudi na Wayunani wote wako chini ya dhambi, ya kwamba "hakuna mwenye haki hata mmoja" (Rum.

Bujibuji said: Maombi ya mwenye dhambi ni makelele mbele ya Mungu.

.